İki eşeyli

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle ikieşeyli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iki eşeyli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ikieşeyli (Yanlış kullanım)

iki eşeyli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İki eşeyli bitkilere örnek verebilir misin?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hoşsohbet Hoşsohbet kelimesi bileşik & sıfattır. Güzel ve tatlı […]
  • 73’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Film Film, bir oyunun bütününü taşıyan şeritlere işlenmiş […]
  • On bir 10 ve 12 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Zehretmek Tatsızlık çıkarıp üzüntüye yol açmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Zannetmek Zannetmek kelimesi karşıtının da olasılığını düşünmekle […]

Yorum yapın