İki hafta sonra

Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle İkihafta sonra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımıİki hafta sonra şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İkihafta sonra (Yanlış kullanım)

İki hafta sonra ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İki hafta sonra tatile gideceğim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çerçöp İnce kuru dal, çalı çırpı, ot çöp parçaları anlamına gelir. […]
  • Lahana Köyü Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, […]
  • Filhakika Gerçekten, doğrusu, hakikaten anlamına gelir. Bu kelime […]
  • On altı saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Kanıksamak Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak, bıkkınlık […]
  • Son derece Pek çok, çok fazla, son kerte anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın