İkibuçukluk

Top toplayıcı ve kadınların süs için takındıkları, iki buçuk altın lira değerinde olan altın anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle iki buçukluk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ikibuçukluk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iki buçukluk(Yanlış kullanım)

ikibuçukluk✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Düğünde takılan ikibuçukluk onu mutlu etmişti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cinsaçı Küsküt anlamına gelir. Asalak bir bitkidir. Bu kelime […]
  • Tahtırevan Eski zamanlarda kullanılan omuzda veya deve, fil, at vb. […]
  • Cemetmek Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, […]
  • Entrikacı Düzenci anlamına gelir. Arkadan iş çeviren kişilere söylenir. […]
  • Nispet Nispet kelimesi oran, bağıntı, ilgi, ilinti, kıskandırmak veya […]
  • Hint medeniyeti Yön bildiren kelimeler yer adlarının sıfatı olarak […]

Yorum yapın