İkişer ikişer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle ikişerikişer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ikişer ikişer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ikişerikişer (Yanlış kullanım)

ikişer ikişer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İkişer ikişer oturduğumuz sıralarda kaldı çocukluğumuz…


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ön söz Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Tamgün Yasal olarak kabul edilmiş olan işgünü süresi anlamına gelir. […]
  • Gram Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü […]
  • Vakayiname Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik […]
  • Entelektüel Entelektüel, bilgi seviyesi yüksek, sanat, bilim, kültür […]
  • Proletarya Proleterlerin oluşturduğu sınıf, emekçi sınıfı demektir. […]

Yorum yapın