İkişer

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Bu kelime genellikle 2’şer, 2şer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ikişer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

2’şer (Yanlış kullanım)

2şer (Yanlış kullanım)

ikişer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Öğretmen, öğrencilerine ikişer tane kalem hediye etti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şu an Türkçe'de imla kurallarına uygun bir şekilde nasıl yazılacağı […]
  • Abazan Abazan, uzun bir süre cinsel ilişkiden uzak kalmış kimselere […]
  • Bekârhane Bekârların kalması için ayrılmış veya düzenlenmiş oda. […]
  • Teyit doğru, gerçek olduğunu bildirme, doğrulama, gerçekleme anlamına […]
  • Makul Makul kelimesi aşırı olmayan, uygun, elverişli anlamına […]
  • Kapora Kapora, bir ürün alınacağı zaman ürünün satışının […]

Yorum yapın