İlam

Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilam şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilan (Yanlış kullanım)

ilam ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlama dayanılarak yapılan icra takibine ilamlı icra takibi, ilam olmaksızın alacaklının icra dairesine başvurarak yürüttüğü icra takibine ise ilamsız icra adı verilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başgarson Şef garson anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Müsabaka Yarışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle musabaka şeklinde […]
  • Yakından   Yakın bir yerden, yakın olarak anlamına gelen bir […]
  • İtaat Eskimiş bir kelimedir. Boyun eğme, buyruğa uyma, söz dinleme […]
  • İrtifa Yükseklik, yükselti anlamına gelir. Bu kelime genellikle intifa […]
  • Pratik Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı. Kişide bir işi kolaylıkla […]

Yorum yapın