İlan etmek

Açıkça bildirmek, duyurmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilanetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilan etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilanetmek (Yanlış kullanım)

ilan etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Mahkemede senetle kendi kızı olduğunu dünyaya ilan etti.” -H. E. Adıvar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Affetmek Suç, ceza ve benzeri bir şeyi bağışlamak, özürlü sayarak […]
  • Bir anda Beklenmeyen bir zamanda, aniden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İşporta Gezici satıcıların mallarını koydukları, tekerlekli tekerleksiz […]
  • Klakson çalmak Korna çalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson […]
  • Köhne Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış, içinde yaşanılan zamana […]
  • Geçer akçe Herkesçe aranan, beğenilen, muteber anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın