İlk Çağ

En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküş yılı olan miladi 476’ya kadar süren çağ, antikite anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilk çağ şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İlk Çağ  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilk çağ (Yanlış kullanım)

İlk Çağ ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu çalışmanın temel amacı, İlk Çağ Anadolusunda ki kütüphane ve arşiv kurumlarını sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında değerlendirmektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nüfus Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir kentte ya da bir köyde […]
  • Tahaffuzhane Sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı […]
  • Yavuzlar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği […]
  • Ay dönümü Ay başı anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle aydönümü […]
  • Orta saha Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta […]
  • Atatürk’üm Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]

Yorum yapın