İlmühaber

Birinin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belgedir. Bu kelime genellikle ilmuaber şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ilmühaber şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ilmuaber(Yanlış kullanım)

ilmühaber✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İlmühaber almak için muhtarlığın yolunu tuttuk.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İaşe Yedirip içirme, besleme, bakma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kolaçan etmek Çevrede olup biteni anlamak amacıyla dolaşmak. Bir şeye […]
  • Müradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Pes etmek Yenilgiyi kabul etmek, pes demek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Proletarya Proleterlerin oluşturduğu sınıf, emekçi sınıfı demektir. […]
  • Göz atmak Üzerinde uzun boylu durmayıp şöyle bir bakıvermek, şöyle bir […]

Yorum yapın