İndeks

Dizin, bir gelişimi gösteren nicelikler ya da değerler arasındaki ilişki anlamlarına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle endeks, index şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı indeks şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

endeks (Yanlış kullanım)

index (Yanlış kullanım)

indeks ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Borsa indeksleri her gün değişiyor”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Faks Yazı ve resimleri, telefon yolu aracılığıyla anında tıpkıbasım […]
  • Ölüm dirim Hayati önemi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Feyzalma Feyzalmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle feyz alma, […]
  • Ütopya Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce anlamına gelir. […]
  • Düzyazı Düzyazı, herhangi bir ölçü ve kafiyenin bulunmadığı yazılar […]
  • Birbiri ardına Her birinin ardı sıra, ardışık anlamına gelir. Hemen birbiri […]

Yorum yapın