İndükleme

İndüklemek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle indikleme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı indükleme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

indikleme(Yanlış kullanım)

indükleme✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İndüklemeyle oluşan elektrik akımlarını üreten makinelere indükleme makinesi denir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gammaz İspiyoncu anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sinonim Eş anlamlı. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden […]
  • Zabıt tutmak Tutanak düzenlemek anlamına gelen zabıt tutmak kelimesi eski […]
  • Daha da Karşılaştırma derecesini yükseltmek için kullanılır.  Durumun […]
  • Amortisör Amortisör; motorlu araçlarda meydana gelen titreme, sallanma […]
  • Eş güdüm Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, […]

Yorum yapın