İndüklemek

Kapalı bir devreyi, şiddeti her an değişen bir manyetik alanın içine koyarak onun üzerinde bir elektrik akımı oluşturmaktır. Bu kelime genellikle indiklemek, ündüklemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı indüklemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

indiklemek(Yanlış kullanım)

ündüklemek(Yanlış kullanım)

indüklemek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İndüklemek bir fizik terimidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yemyeşil Her yeri yeşil, çok yeşil anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sencil Bencilin zıt anlamı olarak kullanılmakta ve kendinden önce […]
  • Müradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Nez hâli Nez hâli kelimesi can çekişme durumu demektir. Eski bir […]
  • Nevir Yüzün rengi, bet beniz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Grekoromen Bir güreş türüdür. Bu kelime genellikle gırekoromen şeklinde […]

Yorum yapın