İnebolukütüğü

Karadeniz’de kereste taşımakta kullanılan bir tür küçük mavna anlamına gelir. Bu kelime genellikle inebolu kütüğü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı inebolukütüğü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

inebolu kütüğü(Yanlış kullanım)

inebolukütüğü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnebolukütüğü üstündeki yüklerle birlikte battı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hıncahınç Ağzına kadar, tıka basa anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Karabatak Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, […]
  • Desimetre Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi anlamına […]
  • Hacıağalık Hacıağa olma durumunu anlatan hacıağalık kelimesi ayrı […]
  • Güvercin Hızlı ve uzun zaman uçabilen, yemle beslenen bir kuş türüdür. […]
  • İtikatlı İtikadı olan, inançlı, imanlı anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın