İnfial

Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma. Herhangi bir şeyden etkilenme. Edilgi anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğal, infaal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı infial şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

infiğal (Yanlış kullanım)

infiaal (Yanlış kullanım)

infial ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kim oldu sebep bu infiâle? (Muallim Nâci).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hoşça kal Giderken söylenen veda sözü.anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Altmış Altmış, matematikte kullanılmakta olan sayı anlamındadır. Rakam […]
  • Dekoratör Dekoratör, tiyatro, opera gibi sahnelerdeki dekorları […]
  • Marmara Üniversitesini Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Tuna Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Müsteşrik Doğubilimle uğraşan, doğubilim araştırmaları yapan uzman […]

Yorum yapın