İnfiale kapılmak

Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle infiğale kapılmak, infaale kapılmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı infiale kapılmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

infiğale kapılmak (Yanlış kullanım)

infaale kapılmak (Yanlış kullanım)

infiale kapılmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kendisine söylenenleri duyunca infiale kapıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • On dört saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Görmezlik, görmezlikten Görmez olma durumu, körlük, gördüğü halde belli etmeme, […]
  • Denizli’miz Bölge isimlerine gelen kesme işaretleri kelimenin orjinalliğini […]
  • Türk ordusu Kalıtım, mirasta hak sahibi olma anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Pafta Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler […]
  • Haletmek Tahttan indirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle hal […]

Yorum yapın