İnkılapçı

İnkılap yanlısı kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle inklapçı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı inkılapçı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

inklapçı(Yanlış kullanım)

inkılapçı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hiçbir şeye inanmayan, ne inkılapçı ne muhafazakâr ne âlim ne şair olabilir.” – Orhan Seyfi Orhon


Diğer Doğru Yazımlar

  • Klakson Korna anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson şeklinde […]
  • Çok şey Şaşırtıcı bir olay ya da söz karşısında “çok şaştım doğrusu, […]
  • Hipnotizmalı Hipnotizma edilmiş olan kişilere hipnotizmalı denir. Bu kelime […]
  • 9’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Beşbıyık Muşmula anlamına gelir. Bu kelime genellikle beş bıyık şeklinde […]
  • Yellim yelalim Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın