İnşallah

Tanrı uygun görürse, Tanrı isterse”, dilerim ki anlamında bir isteğin gerçekleşmesi dileğini anlatan ünlemdir. Bu kelime genellikle inşalla, işallah şeklinde yanlış kullanılır. Doğru kullanımı inşallah şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

inşalla (Yanlış kullanım)

işallah (Yanlış kullanım)

inşallah ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İnşallah bir gün bende Konya’ya gidip Mevlana türbesinde namaz kılacağım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Allahualem "Tanrı en iyisini bilir" anlamında kullanılan bir söz. "Galiba" […]
  • Filolog Dil bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Açıkgöz ortaya çıkan olanaktan kurnazca yararlanmasını bilen, uyanık […]
  • Pandemi Bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda […]
  • İlam Bildirme, anlatma. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme […]
  • Natürel Natürel, doğal anlamına gelen bir sıfattır. Doğada bulunan, […]

Yorum yapın