Irakça

Biraz uzak, uzak gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ırakca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ırakça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ırakca(Yanlış kullanım)

ırakça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şehirden ırakça bir kasabaya yerleşti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pisi pisine Pisi pisine kelimesi zarf'tır. Boş yere, boşuna anlamına gelir. […]
  • Zevat Zevat kelimesi kişiler, zatlar anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Köşebaşını tutmak Etkili olabilecek en önemli makamda bulunmak veya o yeri ele […]
  • Çıkmaz Sokak -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Sımsıcak Pek sıcak, sıpsıcak, çok samimi, çok duygulu anlamına […]
  • Tabiatüstücü Doğaüstücü anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabiat üstücü, […]

Yorum yapın