Irgatbaşı

Irgatlardan sorumlu kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle ırgat başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ırgatbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ırgat başı(Yanlış kullanım)

ırgatbaşı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Fakat bir kadınla çene çalmakta olan ırgatbaşı hiç oralı olmuyordu.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karaturp Turpgillerden, etli, iri beyaz köklü çok yıllık bir bitki […]
  • Şofben Şebeke suyuna bağlı olarak, gazla ya da elektrikle çalışan ve […]
  • El kitabı Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, […]
  • Zabıt tutmak Tutanak düzenlemek anlamına gelen zabıt tutmak kelimesi eski […]
  • Karakafes Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalan kırmızı […]
  • Basbayağı Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi […]

Yorum yapın