İşbaşı

İş yerlerinde işe başlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle iş başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı işbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iş başı (Yanlış kullanım)

işbaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mülakat sonrası işbaşı yapacak olanlara bilgi verildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kaynakhane Kaynak işleri yapılan yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Canıgönülden İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten anlamında […]
  • Ordubozan Oyunbozan. Arabozan. Halk ağzında varis anlamına gelir. Bu […]
  • Birdirbir Kalabalık bir grupla oynanan ve oynayanların birbirinin […]
  • Felç İnme demektir. Ayrıca mecazi olarak işlemez durumda olma […]
  • Başyazmanlık Başkâtiplik anlamına gelir. Bitişik yada ayrı yazılması […]

Yorum yapın