Isıdenetir

Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede kalmasını sağlayan cihaz, termostat anlamına gelir. Bu kelime genellikle ısı denetir şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ısıdenetir şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ısı denetir(Yanlış kullanım)

ısıdenetir✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Termostatta çıkan sorun için usta çağırdım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Stokçu Halk arasında yanlış yazılan kelimelerden olan stokçu kelimesi […]
  • Karabatak Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, […]
  • İzolasyon İzolasyon; yalıtım anlamında kullanılmaktadır. Genelikle […]
  • Meşakkat çekmek Meşakkat çekmek, güçlüklerle karşılaşmak anlamına gelir. […]
  • Yağmur Havayuvarında bulunan su buharının soğuk tabakalarda […]
  • Altı yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]

Yorum yapın