Işınımölçer

Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre anlamına gelir. Bu kelime genellikle ışınım ölçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ışınımölçer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ışınım ölçer(Yanlış kullanım)

ışınımölçer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

 Isınımölçer, Amerikalı bir gökbilimci tarafından icat edilmiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lügat Eski dilde sözlük ve kelime anlamlarına gelir. Yöresel […]
  • Kışkırtmak Bir kimseyi, kötü bir iş yapması için yönlendirmek, […]
  • Kelebekler Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Penguen Penguengillerden, Güney Kutbu'nda yaşayan, sırtı kara, göğsü […]
  • Türklerin Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Evelallah Evelallah; kesinlikle ve elbette anlamlarının kullanılan bir […]

Yorum yapın