Isıveren

Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan ekzotermik anlamına gelir. Bu kelime genellikle ısı veren şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ısıveren şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ısı veren(Yanlış kullanım)

ısıveren✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Isıveren bir işlemin zıddı endotermik işlemdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Elli bir 50 ve 52 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • İstanbul İstanbul, ülkemizin en güzel şehirlerinden olmasının yanı sıra […]
  • Zeytinyağı Zeytinyağı, zeytin tanelerinden çıkarılan, besin değeri yüksek, […]
  • Dede Korkut Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında […]
  • İlam etmek Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan […]
  • Darbetmek Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, […]

Yorum yapın