İskonto

İskonto, indirim anlamına gelmekle birlikte senedin saymaca değerinden yapılan indirimler için de kullanılmaktadır. Ayrıca konuşulan bir konunun bir kısmının geçersizliğini bildirmek için de kullanılır. Halk arasında i harfinin telaffuz edilmesi zor geldiği için ıskonto olarak bilinir.

Doğru yazımı:

Iskonto (Yanlış kullanım)

İskonto ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Patron, iskonto hesaplaması için bankaya giderek müşteri temsilcisi ile görüştü.

Bu söyleyeceğim sözleri iskonto olarak düşünmelisin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çalıkuşu Serçegillerden, çalılık yerlerde yaşayan, başı koyu kırmızı, […]
  • Kameraman Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı […]
  • Koleksiyon Koleksiyon, genelde bir amaç uğruna yapılan belirli bir konu […]
  • Yaban Keçisi Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yaşayan, uzun ve kıvrık […]
  • Dalgacı Mahmut Yapılması gerekli bir işi benimsemeyen kimse, kaytarıcı […]
  • Başgarsonluk Şef garsonluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]

Yorum yapın