Istakoz ağı

Kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan küçük ağ anlamına gelir. Bu kelime genellikle istakoz ağı, ıstokoz ağı, istokoz ağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ıstakoz ağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istakoz ağı (Yanlış kullanım)

ıstokoz ağı (Yanlış kullanım)

istokoz ağı (Yanlış kullanım)

ıstakoz ağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Balıkçı, yeni bir ıstakoz ağı almak zorundaydı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eviye Eviye, mutfak tezgahlarında bulunan bulaşıkların yıkandığı […]
  • Ahım şahım Beğenilecek, değer verilecek nitelikte anlamına gelir. Bu […]
  • İlk Çağ En eski zamanlardan başlayarak Batı Roma İmparatorluğu'nun […]
  • Layenkati Kesintisiz, aralıksız anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ebleh Akılsız, budala, alık anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hâlâ Hâlâ; o zamana kadar, henüz, şimdiye kadar anlamlarında […]

Yorum yapın