İstanbul Şehri

İstanbul, Türkiye’de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise Lagos’tan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Bu kelime genellikle İstanbul Şehr’i şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı İstanbul Şehri şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

İstanbul Şehr’i (Yanlış kullanım)

İstanbul Şehri ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Erenlerin kalbi burada atar,
Bir ab-ı hayattır İstanbul şehri,
Sayısız evliya içinde yatar,
Bir maneviyattır İstanbul şehri. (alıntı)


Diğer Doğru Yazımlar

  • Duasını almak İyi yapılan bir işle birinin hoşnutluğunu kazanmak anlamına […]
  • Eli ağır Yavaş iş gören, ağırelli, vurunca çok acıtan (kimse), […]
  • Elli sekiz 57 ve 59 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Akrofobi Yükseklik korkusu anlamına gelir. Bu kelime genellikle akro […]
  • Boğmaklı Kuş Boğmaklı ardıç kuşu, karatavukgiller familyasına ait ötücü bir […]
  • İdam İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen ve suçlunun […]

Yorum yapın