İstiap haddi

Deniz, kara ve hava taşıtlarının yük ve yolcu miktarlarını belirleyen sınır anlamına gelir. Bu kelime genellikle istihap haddi, istiap hatti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiap haddi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istihap haddi (Yanlış kullanım)

istiap hatti (Yanlış kullanım)

istiap haddi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kamyonların ruhsatlarında belirtilen istiap haddi, aracın resmi olarak taşıyabileceği yükü belirtir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kullanılagelen Öncelerden beri aynı şekilde kullanılan ve kullanılmaya devam […]
  • Diken Kimi bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi yerlerinde ve […]
  • Kızılşap  Açık eflatun renk. Bu renkte olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Orkestra Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Eski Yunan […]
  • Reasürans İkili sigorta anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çift kanatlılar Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın