İstiare

Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme anlamına gelir. Bu kelime genellikle istiğare, istihare şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istiare şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istiğare(Yanlış kullanım)

istihare(Yanlış kullanım)

istiare✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dili, üslubu, istiareleri, hayalleri herkesinkinden ayrı olan bu eserin mevzusunu bile başkalarınınkine benzetmedi.” – Asaf Halet Çelebi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cepken Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, […]
  • Francalacı Francala yapan veya satan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Fırdöndü Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca […]
  • Güvercinlik Evcil güvercin yetiştirmek için hazırlanmış yerdir. Bu kelime […]
  • Mesut etmek Mutlu kılmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle mesutetmek […]
  • Tümamirallik Tümamiral rütbesi olarak bilinen tümamirallik kelimesi […]

Yorum yapın