İstifa dilekçesi

Çalışan tarafından işverene gönderilen ve o işyerinde çalışmayacağını bildiren resmi mektuptur. İstifa kelimesi genellikle hatalı kullanılır. Bu kelime genellikle istiğfa dilekçesi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifa dilekçesi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istiğfa dilekçesi (Yanlış kullanım)

istifa dilekçesi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaşanan rezillikten sonra istifa dilekçesini masanın üzerine bıraktı ve odadan çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Name Mektup anlamına gelir. Bu kelime genellikle nağme, […]
  • Başkahraman Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren […]
  • Ortaöğretim İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel […]
  • Denizanası Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe […]
  • Komiser Güvenlik örgütünün meslek aşamalarında üçüncü dereceye gelmiş […]
  • Hodkâm Bencil anlamına gelir. Bu kelime genellikle hodkam şeklinde […]

Yorum yapın