İstifa

İstifa kelimesi kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istiğfa, istifra şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istiğfa (Yanlış kullanım)

istifra (Yanlış kullanım)

istifa ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğer sefirler gelip bana istifa teklif ederlerse ben de aleyhimde bulunanları mahvederim, sonra da kendime kıyarım.” – A. Rasim


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sandviç Sandviç, iki dilim ekmek arasına peynir, domates, salam, sucuk […]
  • Yer Şekilleri Yeryüzünde yer kabuğu ile atmosferin, göllerde ve denizlerde […]
  • Adedi Sayı, tane anlamına gelir. Bu kelime genellikle adeti şeklinde […]
  • Prim Prim, iş yapan kişiyi teşvik etmek veya sonuca ulaşmayı […]
  • Romen rakamları Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan, […]
  • Eski Toprak Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]

Yorum yapın