İstifade

Yararlanma anlamına gelir. Bu kelime genellikle istifağde şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istifade şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istifağde (Yanlış kullanım)

istifade ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Geminin altı saat tevakkufundan istifade ile bu şehrin içeri taraflarını araba ile gezdi.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Basımevi Bası işi yapılan yer anlamına gelir. Ev kelimesiyle kurulan […]
  • Elemek Elek yardımıyla ayıklamak, elekten geçirmek, incesini […]
  • Bilmukabele Karşılık olarak, (davranış töresinde) ben de size, ben de, size […]
  • Refakatçi Hastanelerde hastanın yanında kalan, hastaya yardımcı olan […]
  • Devetüyü Renk adları birleşik yazılır. Bu kelime genellikle deve […]
  • Eşkenar Eşkenar kelimesi bir matematik terimidir. Bileşik & […]

Yorum yapın