İstihareye yatmak

Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını görmek için abdest alıp dua okuyarak uyama işidir. Bu kelime genellikle istiareye yatmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istihareye yatmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

istiareye yatmak(Yanlış kullanım)

istihareye yatmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstihareye yatmazsın / Doğruca yola girmezsin” – Halk türküsü


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ahir zaman Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler […]
  • Çember Merkez adı verilen ve yeri değişmeyen bir noktaya eşit […]
  • Beytülmal Devletin hazinesi anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde bazı […]
  • Resmigeçit Geçit töreni anlamına gelir. Bu kelime genellikle resmi […]
  • Altınbaş Genellikle Ege bölgesinde yetişen, yuvarlak, kalınca kabuklu […]
  • Çıktı Bir fabrikanın ürettiği paraya çevrilebilir ürün, bir üretim […]

Yorum yapın