İstirham etmek

Yalvarmak, dilemek, rica etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle isdirham etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı istirham etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

isdirham etmek(Yanlış kullanım)

istirham etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İstirham ederim, lütfen beni işten atmayın.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ağustos Ağustos, yılın sekizinci ayını belirtmek için kullanılan, […]
  • Strese girmek Gerilmek, sıkıntıya girmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Deyince (bir şey, söz) söylemek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sibop Türkçe'de genellikle Sibop şeklinde yanlış kullanımı olan bu […]
  • Maktul düşmek (veya olmak) Vurulup ölmek, öldürülmek, katledilmek anlamına gelir. Bu […]
  • Değin Dek anlamına gelen bu kelime halk ağzında sincap olarak da […]

Yorum yapın