İşveren

İşvaren , işçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron anlamına gelir. Bu kelime genellikle iş veren şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı işveren şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iş veren (Yanlış kullanım)

işveren ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Fabrikaları, atölyeleri gezin, işçilerle, işverenlerle konuşun.” – S. F. Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Darülaceze Osmanlı döneminde bakıma muhtaç, aciz, zayıf ve yaşlı […]
  • Her yer Var olan bütün mekanlar, alanlar anlamında kullanılır. […]
  • Tokgözlülük Tokgözlü olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle tok […]
  • Çöpsüz Üzüm Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Pezevenk Pezevenk kelimesi bir kadınla bir erkeğin yolsuz birleşmelerine […]
  • Altışar altışar Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]

Yorum yapın