İtfaiyeci

Yangın söndürme kuruluşunda görevli kimse, yangıncı anlamına gelir. Bu kelime genellikle itfayeci şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı itfaiyeci şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

itfayeci(Yanlış kullanım)

itfaiyeci✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cesur itfaiyeci yangında mahsur kalan kızı kurtardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kalemtıraş Kurşunkalem açmakta kullanılan türlü biçimlerdeki kesici […]
  • Denktaş Denk, eşit anlamlarına gelir. Bitişik yazılması gerekir. Bu […]
  • Üslup Üslup, usûl, tarz, oluş, yapış tarzı, anlatım yolu manalarına […]
  • Başucundan Yatılan bir yerin baş gelen yeri ya da yakını anlamına gelir. […]
  • Nüfus Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir kentte ya da bir köyde […]
  • Eli dar Türk Dil Kurumuna göre eli dar kelimesi maddi olarak sıkıntıda […]

Yorum yapın