İtibarıyla

–den başlayarak, –den başlamak üzere, –den sayılmak üzere, bakımından, yönünden anlamında kullanılır. Arapçadan dilimize geçen bu kelime çoğunlukla itibariyle şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı itibarıyla şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

itibariyle (Yanlış kullanım)

itibarıyla ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yıl sonu itibarıyla döviz girişi hızlanmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arkadaştan Birbirini yakından tanıyan ve birbirine karşı sevgi, dostluk ve […]
  • Başaktrislik Başoyunculuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Atatürkçüler Atatürk özel isimdir. Atatürkçü yapım eki alarak oluşmuştur. Bu […]
  • Ege Denizi Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Yazıcı Bilgisayarda bulunan bilgileri gerektiğinde kâğıda geçirmekte […]
  • Lakırtı Söz, laf. Boş söz, dedikodu, laf anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın