İtiraz

Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma anlamına gelir. Yerleşim yerleriyle deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, koyak, bağ, bahçe, cadde, sokak vb. gibi Yer’de var olan şeylere verilen addır. Bu kelime genellikle itiraz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı îtiraz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

itiraz (Yanlış kullanım)

îtiraz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Benim bunlara îtirazım yoktu. Tek îtirazım, annemin oynamaya kaldırılmasıydı.” –A. Kutlu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İdeoloji Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir […]
  • Karaturp Turpgillerden, etli, iri beyaz köklü çok yıllık bir bitki […]
  • Balıkçı Balık tutan veya satan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Eleğimsağma Düşmekte olan yağmur damlacıklarında Güneş ışınlarının […]
  • Başıboş Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan, önünde hiçbir engel […]
  • Sürpriz Sürpriz, hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevindiren ya […]

Yorum yapın