İvmeölçer

Bir hareketin ivme niceliğini belirten, taşıtın hızlanmasından doğan sarsıntıları, titreşimleri gösteren araç anlamına gelir. Bu kelime genellikle ivme ölçer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ivmeölçer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ivme ölçer(Yanlış kullanım)

ivmeölçer✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İvmeölçer, bir kütleye uygulanan ivmeyi ölçen cihazlardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nergis Nergisgillerden, bazı türlerinde beyaz, bazılarında sarı renkte […]
  • Ne Kadar Nicelik sormakta kullanılır, oldukça çok, çok, ne ölçüde […]
  • İlam etmek Bildirmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle ilan […]
  • Rögar Rögar, yol üzerindeki bir kapak yardımıyla yer altındaki […]
  • Otuz beş 34 ve 36 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Alakadarlık İlgililik anlamına gelen alakadarlık kelimesi yöresel söyleniş […]

Yorum yapın