İyilikbilmez

İyilik gördüğü kimseye hainlik yapan, aldığı yardımı inkâr eden, nankör, tuz ekmek düşmanı anlamına gelir. Bu kelime genellikle iyilik bilmez şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iyilikbilmez şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iyilik bilmez(Yanlış kullanım)

iyilikbilmez✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İyilikbilmez kardeşin, yine ne planlar peşinde acaba?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kanaat etmek Yetinmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağat etmek, […]
  • Dalgacı Mahmut Yapılması gerekli bir işi benimsemeyen kimse, kaytarıcı […]
  • Dualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, […]
  • Drog Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla […]
  • Yer alan Belirtilen yerde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dikenli Balık Dikenli balık, birkaç santimetre boyundadır. Kuzey yarımkürenin […]

Yorum yapın