İzinname

Bırakma veya çıkarma kâğıdı.

Bir nikâhın kıyılması için kadı tarafından verilen izin kâğıdı anlamına gelir. Bu kelime genellikle izin name şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izinname şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izin name(Yanlış kullanım)

izinname✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir izinname çıkacak, iki imam beş on mecidiye alıp nikâh kıyacaklar.” – Aka Gündüz


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kesme şeker Küp şeker anlamında kullanılan bu kelime bitişik yazılarak hata […]
  • Sandalye Arkalığı olan, dört ayaklı, kol koyacak yerleri bulunmayan, tek […]
  • Gazaplanmak Öfkelenmek, kızmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Döviz Ülkelerarası ödemelerde kullanılabilen para, çek ve poliçe gibi […]
  • İnisiyatif İnisiyatif, karar verme yetkisini kullanan ya da kullanmasını […]
  • Deniz Yılanı Deniz yılanı, hayatlarının tamamını veya çoğunu denizde geçiren […]

Yorum yapın