İzlenmeye

İzleme işi yapılmak, takip edilmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle izlenmeğe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izlenmeye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izlenmeğe (Yanlış kullanım)

izlenmeye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzlenmeye alışık olmadığım için çok korktum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ardı ardına İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Mesut etmek Mutlu kılmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle mesutetmek […]
  • İnsanoğlu İnsan, âdemoğlu, fâni anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bağırsak Bağırsak, mideden anüse kadar olan sindirim sistemidir. İnce ve […]
  • 1923’ten Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle […]
  • Eften püften Eften püften kelimesi, baştan savma yapılmış, dayanıksız, derme […]

Yorum yapın