İzohips eğrisi

Eş yükselti eğrisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle izoips eğrisi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izohips eğrisi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izoips eğrisi(Yanlış kullanım)

izohips eğrisi✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzohips eğrisi ile yükseltiler gösterilir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kitap mitap m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Müteradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gencim Sert - süreksiz ünsüz (ç, k, p, t) ile biten bir sözcükten […]
  • Yavuzlar Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki, eklendiği […]
  • Blöf Poker oyununda, elini olduğundan başka, çok iyi durumda […]
  • Yapacağız Nesne, varlık olarak ortaya koymak, oluşturmak, […]

Yorum yapın