Iztırar

Iztırar, bir şeyi yapma konusunda zorunlu olduğumuzu anlatan bir kelimedir. Günlük hayatta çok kullanılan bir kelime olmamasına rağmen bu kelimeyi kullananların ise yaygın bir hayaya düştükleri z harfi yerine s harfini kullandıklarını ve kelimeyi ıstırar olarak telaffuz ettiklerini görmekteyiz

Doğru yazımı:

Istırar (Yanlış kullanım)

Iztırar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Üzerine atılan bu iftiradan kurtulmak istenen adam polise gidip bütün yaşadıklarını bir bir nöbetçi komisere anlatmak ıztırarında kalıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bitevi Tekdüze anlamına gelir. Bu kelime genellikle bütevi şeklinde […]
  • Geometri Geometri, düzlemsel şekiller arasındaki özellikleri, ölçüm ve […]
  • Cereyan Cereyan, belirli bir yöne doğru yönelmenin akışın olduğunu […]
  • Çağ Atlamak Çağ atlamak deyimi büyük ilerleme sağlamak anlamına […]
  • Hâlihazırda Halihazırda kelimesi belirteçtir. Şimdiki durumda, şu andaki […]
  • Panik olmak Çok korkmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın