İzzetinefis

Öz saygı ve kişinin kendine verdiği değer anlamına gelir. Bu kelime genellikle izzeti nefis, izzetinefs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izzetinefis şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izzeti nefis (Yanlış kullanım)

izzetinefs (Yanlış kullanım)

izzetinefis✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kadın bir izzetinefis coşmasına benzeyen öfke ile gözlerini açtı.” – Peyami Safa

İzzetinefsime yediğim bu şamardan sersemledim.” – Aka Gündüz


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eksper Kendini belli bir alanda özel olarak yetiştirmiş, belli bir […]
  • Cici bici Süslü giysi veya süs eşyası anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Muhatap Muhatap, kendisine söz söylenilen, kendisiyle konuşulan kimseye […]
  • Bitter Bir tür acı bira. Bir tür ardıç rakısı. Acı çikolata anlamına […]
  • Alman’sınız Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • El Atmak Birisinin işine karışmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın