İzzetinefsine dokunmak

Onuruna dokunmak ve gücüne gitmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle izzeti nefsine dokunmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izzetinefsine dokunmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izzeti nefsine dokunmak(Yanlış kullanım)

izzetinefsine dokunmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Terk edilmiş hâli izzetinefsime dokunuyor fakat onu hiç yadırgamıyorum.” – Abdülhak Şinasi Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tırabzan Tırabzan, merdivenlerin kenarlarında bulunan korkuluklara […]
  • Allah aşkına Allah için, Allahı’nı seversen anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Despot Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse. Her […]
  • Alicenap Cömert, nurlu, şerefli, onurlu, şerefli bir biçimde anlamına […]
  • Devretmek Kendi ekseni çevresinde çevrilmek, dönmek, dolaşmak, bir mal […]
  • Pimpirik Pimpirik; gereksiz titiz, çok yaşlı, kuşkucu ve harap […]

Yorum yapın