İzzetüikram

Ağırlama anlamına gelir. Bu kelime genellikle izzetü ikram, izzetülikram şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı izzetüikram şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

izzetü ikram(Yanlış kullanım)

izzetülikram(Yanlış kullanım)

izzetüikram✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzzetüikram konusunda kimse onun eline su dökemezdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hâlen Şimdi, şu anda, bugünkü günde anlamlarına gelen bir kelimedir. […]
  • Gözyaşı Gözyaşı, gözyaşı bezleri tarafından salgılanan sıvı […]
  • Eli çabuk Çabuk iş gören, hamarat kimseler için kullanılır. Eli çabuk […]
  • Gayrisafi hasılat Net olmayan gelir anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Menfaat Yarar çıkar anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Türkiye’deki Türkiye hiç kuşkusuz bir özel addır. Özel adlara gelen bir ek […]

Yorum yapın