Jeopolitik

Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle jeo politik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı jeopolitik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

jeo politik(Yanlış kullanım)

jeopolitik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkiye’nin jeopolitik yönden doğuya bağlılığı açıktır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Klakson çalmak Korna çalmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle krayakson […]
  • Bugünkü İçinde bulunduğunuz güne dair bir olayı, bir durumu veya […]
  • Proletarya Proleterlerin oluşturduğu sınıf, emekçi sınıfı demektir. […]
  • Telmih Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, […]
  • Billuriye Billurdan yapılmış, billurla ilgili anlamlarına gelen bu […]
  • Zehretmek Tatsızlık çıkarıp üzüntüye yol açmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın