Jeosismik

Bir patlama sonucu, derinlemesine yayılan dalgaların incelenmesi yoluyla yeryüzü katmanlarındaki madenleri araştırma yöntemi anlamına gelir. Bu kelime genellikle jeo sismik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı jeosismik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

jeo sismik(Yanlış kullanım)

jeosismik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Mazıdağı fosfatlarında jeosismik ve mineralojik tetkikler yapıldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mütareke Eski kelimelerin yazılışı sıkça karıştırılmaktadır. Mütareke bu […]
  • Abluka Kuşatma anlamına gelen bu kelime, söyleniş farklılıklarından […]
  • Açık büfe Yiyecek ve içeceklerin serbestçe seçilip alındığı servis […]
  • Kural kaide Uyulması gereken kuralları anlatırken kullanılan ikilemedir. […]
  • Ömür boyu Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, […]
  • Bir hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]

Yorum yapın