Jet ski

Su üzerinde gidebilen altı kızak biçiminde motosiklettir. Bu araçla yapılan spor dalı anlamına gelir. Bu kelime genellikle jetski şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı jet ski şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

jetski(Yanlış kullanım)

jet ski✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tatilde her gün jet ski turu yaptım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alt alta Birbirinin altında olarak anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Veri Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca […]
  • Diyalektik Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu […]
  • Bitpazarı Eski eşyaların alınıp satıldığı pazara bitpazarı denilir. […]
  • Otuz dokuz 38 ve 40 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Tamam Hiçbir eksiği bulunmayan, eksiksiz anlamına gelir. Onay verme […]
Kategoriler J

Yorum yapın