Jübile

Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği anlamına gelir. Bunun dışında kutlama töreni olarak kullanılır. Bu kelime genellikle cübile şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı jübile şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

cübile(Yanlış kullanım)

jübile✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Meslek hayatının son gününde jübile vermek üzere hazırlıklara başladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Varlığa Var olma, evrende ya da düşüncede yer alma durumu, varoluş […]
  • Ortaöğretim İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel […]
  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Bir araba Odun, kömür vb. bazı şeylerin ölçü birimi olarak kullanılır. […]
  • Değerbilmezlik Değerbilmez olma durumu, kadirbilmezlik anlamına gelir. Bu […]
  • Eveleme develeme Eveleme geveleme ikilemesi ile aynı anlama gelir. TDK evelemek […]

Yorum yapın